Taktil massage på VILLA ARELID

Taktil massage är en massagemetod där fokus ligger på beröring. Den taktila massagen ger smärtlindring, avslappning och välbefinnande genom att stimulera utsöndringen av hormonet oxytocin som frigörs vid beröring. När man drabbas av en sjukdom så minskar i många fall beröring, när behovet egentligen är som störst.

Därför vill vi på Villa Arelid kunna ge våra gäster en massagemetod som kan vara till hjälp i deras sjukdomssituation och bidra till ett bättre mående i vardagen.
Vi erbjuder våra gäster massage en gång i veckan för att kunna få en bra kontinuitet och att gästerna ska uppleva en stund av välbefinnande.”Taktil massage är en massagemetod där fokus ligger på beröring”