Kontaktmannaskap på VILLA ARELID

Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket för oss innebär att varje gäst har en egen kontaktperson.
Kontaktpersonen skall vara den person som gästen känner främst och som gästen får mest insatser av och som erbjuder samtal, vägledning, stöd och motivation. Kontaktpersonen utför daglig planering/arbetsplan tillsammans med gäst. Verksamheten skall verka för att det skall vara få personal kring gästen och därför är kontaktpersonen särskilt betydelsefull.   
 
Det är kontaktpersonen som följer upp målen regelbundet gentemot olika professioner såsom samordnare, sjukgymnast, sjuksköterska och verksamhetschef. Detta för att säkra mål och vistelse för den enskilde gästen samt att utvecklingen för gästen skall bli till den bästa.   

På Villa Arelid Kontaktmannaskap Bada
På Villa Arelid Kontaktmannaskap Händer
På Villa Arelid Kontaktmannaskap Trädgård