Anhörigstöd på VILLA ARELID
Villa Arelid erbjuder anhörigstöd, ett stöd i anhörigrollen gentemot gästen som vistas på Villa Arelid.
Ett stöd kan innebära enskilda samtal eller i grupp där anhöriga delar erfarenheter med varandra.

Vi erbjuder även rekreation i form av taktil massage.
"På Villa Arelid utgår vi alltid ifrån att 
anhöriga ska känna att de får det viktiga stöd i
anhörigrollen som passar i nuvarande livssituation." 

Villa Arelid På Anhörigstöd Blomma
Vi såg att behovet fanns för att starta upp ett anhörigstöd i form av stöd i anhörigrollen gentemot gästen som vistas på Villa Arelid.
Vi ser make, maka, föräldrar, barn, barnbarn, släktingar, sambo, särbo, granne eller vän som anhörig som vi gärna vill stötta. Även du som tappat kontakten med din anhörige kan få stöttning att återuppta er relation.

Vårt syfte är att förebygga fysisk och psykisk belastning för anhöriga genom vägledning.
Det gör vi via: enskilda träffar, i grupp där anhöriga delar erfarenheter med varandra eller hembesök.

Där vi erbjuder: vägledning, stödsamtal.
Vårt mål är att jobba med helheten där vi sätter både gäst och anhörig i fokus.


Länkar
Anhorigasriksforbund
Bonavia