Vision på VILLA ARELID

Vår vision är att Villa Arelid inom fem år skall vara det
1:a valet och det främsta korttidsboendet för neuro-
logiskt funktionsnedsatta personer i hela Sverige.
 
      ¤ Visionen är att integrera gästerna genom att
        möjliggöra öppna aktiviteter    
                  
      - Handelsträdgård
           - Daglig verksamhet

- Aktivitetshus

¤ Visionen är att utvidga antal platser         
  - Korttidsboende
       - Övergångsboende

           ¤ Kring- och tilläggstjänster/konsultverksamhet
Villa Arelid Om Vision och mål bild