Vanliga frågor till VILLA ARELID

 • Hur kommer jag till Villa Arelid?                                                                               
  Du kommer hit via din socialsekreterare i din kommun/eller stadsdel. Det är sedan socialsekreteraren som ansöker om en korttidsplats till dig. Se vidare på kommunens hemsida eller ring kommunens växel för ytterligare information.                                                           
 • När kan jag ta emot besök?                                                                                           
  Du kan emot besök när du vill, Villa Arelid har inga särskilda besökstider men det är bra att anhöriga eller vänner ringer före de kommer på besök, då vi ibland åker iväg på aktiviteter och utflykter.                                                                              

·        

 • Vad kostar det för den enskilde gästen?                                                                            
  Det kostar ca 200 kr totalt/dygn utifrån din inkomst och övriga ekonomiska göromål såsom att du har sommarstuga eller har ärvt pengar el. dylikt. Beloppet är uppdelat i två olika delar, mat och omvårdnad och summan är ca 100 kr /del dvs ca 200 kr totalt /dygn. Kostnaden och taxan bestäms årligen av politikerna i din kommun och går inte att överklaga.                                                                  
 • Vart skall jag bo efter min vistelse?                                                                                   
  Samtal och dialog om din boendesituation skall föras mellan dig som gäst och socialsekreterare vid exempelvis uppföljningsmöte eller vårdplaneringsmöte.                 
                                                                           
 • Hur lång tid är en korttidsplats?                                                                            
  Den kan vara allt ifrån några veckor till några år, det ser väldigt olika ut beroende på den enskilde gästens behov, situation och hälsa.
Om du saknar någon information kan du kontakta hos här!