Mål på VILLA ARELID

Villa Arelid Om Mål


 
Målen 2020 för Villa Arelid
  • Öka delaktigheten i vardagen
  • Öka självständigheten i vardagen
  • Öka motivationen och glädjen i vardagen
  • Säkerställa eget ansvar