Mål på VILLA ARELID

Villa Arelid Om Mål


 
Målen 2019 för Villa Arelid
  • Öka delaktigheten aktiviteterna
  • Öka möjligheterna att utöva sitt intresse/hobby
  • Öka sin fysiska förmåga och frigöra sina fysiska resurser i större utsträckning
  • Öka glädjen och motivationen i vardagen