Mål på VILLA ARELID

Villa Arelid Om Mål


 
Målen 2017 för Villa Arelid
  • ​​​Öka gästernas träning och ansvar i köket
  • Öka gästernas delaktighet gällande Gröna Rehab
  • Öka livskvalitén för gästerna

Vi kommer att utvärdera målen och sedan uppdatera målen för 2018.