Mål på VILLA ARELID

Villa Arelid Om Mål


 
Målen 2018 för Villa Arelid
  • ​​​Öka gästernas delaktighet i Gröna Rehab
  • Öka gästernas delaktighet i köket och köksträningen
  • Motivera  gästerna för ökad medverkan i aktiviteter
  • Öka gästernas upplevelse av meningsfullhet i vardagen