Mål på VILLA ARELID

Villa Arelid Om Mål


 
Målen 2021 för Villa Arelid
  • Öka delaktigheten
  • Öka hantverkskreativiteten
  • Öka glädjen och känslan av sammanhang 
  • Öka utomhusvistelsen och rörligheten