Historik på VILLA ARELID

Huset vi har vår verksamhet i uppfördes 1912-1917 av Doktor Manne Bergengren som vid den tiden var pensionär. Dr Bergengren kommer ursprungligen från Småland, Gemla. Han gick sedan bort 1923. Dr Bergengren var ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg samt företagsläkare på VGJ (Västergötland-Göteborgs järnvägar). Dessutom var han en så kallad husläkare.
En liten anhalt gjordes så det gick att gå av tåget strax nedanför Arelid där Västgötabanan gick förbi för ett eventuellt läkarbesök.

Några år efter Dr Bergengrens bortgång blev Arelid ett pensionat, men redan 1927 övergick byggnaden till den vårdande sektorn. Den blev konvalescenthem för sjuka barn.Så småningom tog Röda Korset över, det skedde 1955. En om och tillbyggnad ägde rum och 1959 öppnades hemmet för funktionsnedsatta och astmasjuka barn. Sedan fortsatte verksamheten tillsammans med Älvsborgs läns landsting, nu för vuxna.

1999 Togs verksamheten över av Berit Kärrhage och det blev ett korttidsboende för äldre personer. Man kunde få rehabilitering för återgång till egna hemmet eller komma hit i väntan på nytt boende.

2007 Tog Elisabeth och Olle Mila över. Det har gått från att heta Arelidhemmet till Villa Arelid och från äldre gäster till yngre med neurologiska funktionshinder
från 40 år och uppåt. Där målet är rehabilitering, rekreation eller miljöombyte. Sedan dess har det hänt mycket med Villa Arelid både inne och ute i trädgården.
Läs gärna mer om Villa Arelids historia, tidigare Arelidhemmet på Wikipedia!

Villa Arelid idag

Vinterträdgården

Utsidan på vårt fina Orangeri