Träningskök

Träningsköket har så sakta tagit form och är nu färdigt.
Målet är att öka gästernas aktivitet i köket utifrån gästens egen förmåga. Samtliga gäster ska ha aktivitet i köket på Villa Arelid och syftet med det är att främja en god hälsa genom att gästen får förståelse för matens betydelse och blir en naturlig del i dennes vardag.

Så här ser planeringen så här långt ut:
En köksgrupp kommer att skapas som består av 4–5 personer som kommer ha en fördjupad kunskap i mathantering. De kommer att ha huvudansvaret för att skapa veckomenyer, skapa rutiner och listor kring dagliga kontroller, städning och att dessa sedan följs på ett korrekt sätt. De ansvarar även för att sätta upp en uppdaterad veckomeny som skapas tillsammans med gäst och dukningsschema varje vecka på anslagstavlan som sitter uppe i korridoren så att gästerna kan hålla koll på vad det är till ex. lunch och när det är dennes tur att duka. Köksgruppen kommer också att ha ansvaret för att lära ut hygienrutiner och genomgång av köksutrustning till ny personal. Följa en budget för inköp.
 
Personalen ska ha god kännedom om träningskökets funktioner, kunna hygienrutinerna för träningsköket, skapa veckomenyer tillsammans med gäst utifrån de ramar som köksgruppen angivit och kunna utföra dagliga kontroller och städning i köket.
 
Tidsplan:
161220–170131.
Frukost och kvällsmat i träningsköket.
Fortsatt catering lunch och middag.
Prova köket tillsammans med gäster som vill baka och göra efterrätter m.m.
170118.
Fördjupningsutbildning för köksgruppen.
170201–170228.
Frukost och kvällsmat i träningsköket.
En personal ska ha köksansvar för lunch varje dag tillsammans med gäst.
Någon gäst ska ha gjort veckomeny.
Inhandling till veckomenyn.
Vi gör lunch samtliga dagar tillsammans med gäst.
Fortsatt catering för middag.
170301 och framåt.
Frukost och kvällsmat i träningsköket.
En personal ska ha köksansvar för lunch och middag varje dag tillsammans med gäst.
Någon gäst ska ha gjort veckomeny.
Inhandling till veckomenyn.

Senaste inläggen

Bloggarkiv