Gästråd

Vi har sedan länge haft gästråd för att gästerna ska ha större inflytande i verksamheten. Ett av målen 2016 är öka gästernas delaktighet och påverkan. Därför har vi fler tillfällen med gästråd.
Sista gästrådet hade vi 160510 med stor uppslutning.
Gästerna blev informerade om vilka målen för verksamheten är 2016. Målen kommer finnas på ett anslag i matsalen. Gästerna tyckte målen lät bra. Enkäter kommer också att skapas för var och en att fylla i. De kommer framöver att användas som mätinstrument när det är dags för utvärdering av målet. 
Utgången i matsalen har nu ett fint trappräcke så att alla kan ta sig ut på ett tryggt sätt och det finns även ett rullstolsvänligt alternativ. Utanför matsalen på baksidan finns en platå och frågan ställs hur vi kan använda platsen på bästa sätt?
Önskemål kring fler sittplatser runt omkring fastigheten finns.
Diskussion kring hur helgaktiviteterna fungerar nu.
Nöjdheten upplevdes som god men vi kan fortsätta att utveckla utflykterna. 
Gästerna blev även informerade om diskrimineringsgruppens uppgifter.

Det var några av förra veckans punkter.

Senaste inläggen

Bloggarkiv